[Uitleg] filesharing/warez

Hier kan je terecht met je vragen, suggesties en adviezen over het forum!

Moderator: Fran

Post Reply
User avatar
Cypher
Moderator
Moderator
Posts: 8361
Joined: Fri 26 Apr 2013, 11:21
Location: Leeuwarden
Hoe vaak ben je naar Japan geweest?: 0

FAQ: Uitleg filesharing/warez

Post by Cypher » Thu 04 Sep 2014, 22:35

Dit topic sluit gedeeltelijk aan op regel 3,6 maar het betreft niet alleen warez.
3.6 Het plaatsen van downloadlinks naar warez
Hulp vragen of aanprijzen van het downloaden van warez (auteursrechtelijk beschermd werk dat illegaal wordt verspreid, vaak kosteloos) is niet toegestaan op het forum. Steun de makers en koop legaal!
Er zijn vraagtekens gesteld aan wat legaal en wat illegaal is volgens de wet. Redelijk gezien zijn hier, voornamelijk in de Nederlandse wetgeving, een aantal grijze gebieden in. Hierdoor wil dit nog wel eens een discussie punt worden.

Om te voorkomen dat dit er toe leid dat er teveel offtopic wordt gegaan heb ik dit topic aangemaakt.
Laat ik wel erg duidelijk zijn dat het bestaan van deze regel niet ter discussie staat, de regel is er met een reden en hierover valt niet over te discussiëren. Dit topic is slechts voor eventuele vragen en onduidelijkheid over deze regel en de uitvoering hiervan.

Vanuit ons is deze regel er met een simpele reden, we houden AVO graag online. Hiervoor moeten we voldoen aan de voorwaarden van de host.
We besteden ons tijd dan ook liever aan het delen van de leukste en/of interessantste nieuwtjes dan dat we ons druk moeten maken over eventuele klachten over illegale materiaal of linken naar dit materiaal.

De voorwaarden van een host zijn hier soms ook vrij duidelijk in, zoals hieronder te lezen is.
2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands
recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n)
wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die
kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks,
torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de
informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn.
Ik hoop dat het standpunt hiermee voor iedereen duidelijk is zodat er geen onduidelijkheid over ontstaat.
Mochten er nog wel vragen over zijn of zaken niet duidelijk voor je zijn dan kan je dat hier uiteraard wel uitgeven en dan doen we ons best om het voor je te verduidelijken.


Image

Trakt Profiel - My Anime List
Spoiler: weergeven
Sonata Arctica - I Have A Right wrote:I have a right to be heard
To be seen, to be loved, to be free
To be everything I need to be me
To be safe
To believe
In something

User avatar
DragonNL
Otaku
Otaku
Posts: 2289
Joined: Sun 14 Jul 2013, 00:48
Hoe vaak ben je naar Japan geweest?: 0

Re: FAQ: Uitleg filesharing/warez

Post by DragonNL » Sun 07 Sep 2014, 03:37

Overal valt over te discussieren.

Burgerlijk Wetboek 6
Artikel 233
Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar

a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of

b. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.


Artikel 236
Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding

k. dat de bevoegdheid van de wederpartij om bewijs te leveren uitsluit of beperkt, of dat de uit de wet voortvloeiende verdeling van de bewijslast ten nadele van de wederpartij wijzigt, hetzij doordat het een verklaring van haar bevat omtrent de deugdelijkheid van de haar verschuldigde prestatie, hetzij doordat het haar belast met het bewijs dat een tekortkoming van de gebruiker aan hem kan worden toegerekend;


Image

User avatar
Cypher
Moderator
Moderator
Posts: 8361
Joined: Fri 26 Apr 2013, 11:21
Location: Leeuwarden
Hoe vaak ben je naar Japan geweest?: 0

Re: FAQ: Uitleg filesharing/warez

Post by Cypher » Sun 07 Sep 2014, 21:04

Aangezien we hier geen juristen hebben en binnen het beheer geen mensen hebben met die ambitie, zover ik weet althans, hebben we weinig behoefte om elke wet te gaan leren die hier invloed op heeft.
Zoals eerder vermeld besteden we ons tijd liever aan zaken waar AVO daadwerkelijk beter van wordt. Het kunnen plaatsen en linken van dergelijke materiaal heeft dan ook weinig toegevoegde waarde.

Mocht je het echter nodig vinden om de discussie aan te gaan of downloaden wel of niet legaal is wordt je uiteraard niet tegen gehouden.
Discussies zijn meer dan welkom, er zijn echter betere plaatsen om die discussie te voeren dan hier.

Brein vs the Piratebay is hier bijvoorbeeld beter geschikt voor.


Image

Trakt Profiel - My Anime List
Spoiler: weergeven
Sonata Arctica - I Have A Right wrote:I have a right to be heard
To be seen, to be loved, to be free
To be everything I need to be me
To be safe
To believe
In something

User avatar
Dj_Robintje
Anime Freak
Anime Freak
Posts: 15661
Joined: Thu 30 Jul 2009, 18:13
Location: Belgisch Limburg
Hoe vaak ben je naar Japan geweest?: 0

Re: FAQ: Uitleg filesharing/warez

Post by Dj_Robintje » Mon 08 Sep 2014, 20:44

Goochelen met halve wetsartikels is niet helemaal het goede voorbeeld trouwens.

Daarbij vraag ik me af waarom dit als onredelijk bezwarend zou beoordeeld worden?

Mijn juridische opleiding geeft me de neiging je toch nog steeds ongelijk te geven...


Image

Zit je met vragen of opmerkingen? Je kan steeds bij mij (en mijn collega's) terecht via PM!

Post Reply